We kennen elkaar. We zorgen voor elkaar.

Zonnehuisgroep Vlaardingen

We kennen elkaar. We zorgen voor elkaar.

Als er één tendens is die de afgelopen pakweg dertig jaar van invloed is geweest op allerlei terreinen, dan is het schaalvergroting. Onderwijs, zorg, bedrijfsleven en openbaar bestuur: overal zijn herkenbare en aanspreekbare instellingen uitgegroeid tot grote en vaak anonieme organisaties. Zonnehuisgroep Vlaardingen, een zorginstelling voor ouderen en mensen met aangeboren hersenletsel, is hierop een zeldzame uitzondering. Het plaatselijke karakter dat uit de naam blijkt, sijpelt door in de verhoudingen tussen medewerkers en cliënten en tussen de medewerkers onderling. Het maakt Zonnehuisgroep Vlaardingen tot een eiland van vertrouwdheid in een zee van anonimiteit. En dat heeft waarde. Uiteraard voor mensen in de laatste levensfase, maar het is ook een stuk prettiger om in zo’n omgeving te werken. Vanuit die Sturende Gedachte ontwikkelden we een motto, dat we vervolgens met hulp van topfotograaf Krijn van Noordwijk tot leven brachten in een serie ontroerende (al zeggen we het zelf) dubbelportretten. Die vormen op hun beurt de basis van een campagne die Zonnehuisgroep Vlaardingen op de kaart zet. Bij potentiële cliënten én bij potentiële medewerkers.