Axion Continu

Optimisten in de zorg

Vergrijzing, onder druk staande budgetten, hoge werkdruk: maar al te vaak wordt het beeld dat we van de zorg hebben door zorgen gedomineerd. Dus waren we verrast toen we kennismaakten met AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie in het midden van het land. De mensen die we leerden kennen straalden uit dat ze plezier in hun werk hadden. Het glas is wat hun betreft altijd halfvol, ook in situaties waarin het perspectief maar heel beperkt is. En ze hebben plannen, ook met mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Dat karakter werd het hoofdingrediënt van de sturende gedachte die we voor ze ontwikkelden. Een gedachte die niet alleen terug-komt in de wervingscampagne voor verpleegkundigen, maar in alles wat AxionContinu doet.