Wybenga Advocaten

Wybenga Advocaten. Advies dat aan waarde wint.

Een voorliefde voor de inhoud van het vak. Een afkeer van jargon. Een ingebakken neiging om oplossingen te kiezen die ook op de langere termijn van waarde blijven. En een bijna fysieke afkeer van clichés. Het zou over onszelf kunnen gaan, maar het gaat over Wybenga Advocaten.

Wybenga Advocaten is een middelgroot Rotterdams kantoor met een mentaliteit die haast niet in woorden te vatten is. ‘Gedreven’ doet ze te kort, hoewel ze stuk voor stuk tot het gaatje gaan voor hun cliënten. ‘Meelevend’ klinkt te weeïg, hoewel ze ontstaan zijn vanuit de diep maatschappelijke beroepsopvatting van oprichtster Lotje van de Puttelaar. ‘Professioneel’ zijn ze zeker, ‘doortastend’ al even zeer. Maar de adjectieven zijn allemaal al zo vaak, en vaak ook zo ijdel, gebruikt dat ze ongeschikt zijn om op Wybenga Advocaten te plakken.

Het mag dan ook gerust een klein wonder heten dat we er toch in geslaagd zijn om een themaregel, een kantoorbrochure en een website voor ze te bedenken en te schrijven die de toets van hun verzamelde kritiek kon doorstaan. Dat daar een relatie uit voortgekomen is die gekenmerkt wordt door wederzijdse inspiratie, is misschien wel de grootste winst van deze exercitie.